top of page

Wiskunde is structureren, analyseren, abstraheren, logisch denken en daarbij creatief zijn. Dat is alle vijf te trainen! Een leerling die merkt dat het lukt beleeft plezier en ontwikkelt zelfvertrouwen. En dat is goud waard.

Wiskunde en muziek zijn allebei esthetische vakken, waarin abstractie een belangrijke rol speelt. Muziek kan ontroeren en de schoonheid van wiskunde kan dat ook.

slakkenhuis gulden snede.jpg
definitie-gulden-snede.png

Nogal wat muziek van J.S. Bach bevat de gulden snede, die ook wel de goddelijke proportie genoemd wordt.

Ook een slakkenhuis voldoet aan de gulden snede.

Klik hier voor meer voorbeelden van de gulden snede in de natuur, muziek, schilderkunst en beeldhouwkunst.

scientias3.jpg
bottom of page